Workshops

Info kring Workshops

Art Dance kommer under hösten erbjuda 6 workshops i tre olika dansstilar, d.v.s två workshops per dansstil.

    • – Workshop 1 – Disco, Slow och British freestyle
    • – Workshop 2 – Modern, Jazz och Show
    • – Workshop 3 – HipHop

Workshops är i första hand till för att erbjuda våra elever en fördjupad kunskap inom respektive dansstil men också ge dansare som inte aktivt dansar för Art Dance möjligheten att fördjupa och visa upp sin kunskap för att få möjligheten att tävla för DSF.

Vi ser gärna att man har tidigare erfarenhet av respektive stil när man anmäler sig för att medverka i workshops.

Anmäler man sig till workshops där syftet är att erhålla möjligheten till licens inom DSF så krävs ett aktivt deltagande för att ge lärarna möjligheten att utvärdera huruvida man behärskar respektive stil.

Priset för workshops inom en dansstil är 500 kr för aktiva dansare inom Art Dance och 800 kr för utomstående dansare.

Exempel:
X dansar Modern för Art Dance och tävlar framgångsrikt men vill också tävla i Disco där X förser sig med kunskap hos annan dansstudio. Då krävs att X genomför de två workshops som erbjuds inom Disco till en kostnad av 500 kr. X får även medverka på workshops för Modern för att utveckla sig mer, till en kostnad av 500 kr.

Y dansar inte för Art Dance men vill gärna tävla i HipHop där Y förser sig med kunskap hos annan dansstudio. Då krävs att Y genomför de två workshops som erbjuds inom HipHop till en kostnad av 800 kr. Y får även medverka på andra workshops för att utveckla sig mer, till en kostnad av 800 kr.