Tävlingsdans

Art Dance är medlemmar i DSF, Svenska DanssportFörbundet. Detta gör det möjligt för våra medlemmar att tävla på förbundets tävlingar och även internationellt inom WDSF. Det går också att tävla i öppna tävlingar inom andra förbund.

För att börja tävla gäller följande:

 • Man ska gå en kurs hos Art Dance i den stilen man vill börja tävla i. Man bör ha dansat stilen ett tag innan man börjar tävla.
 • Innan man kan börja tävla måste man få klartecken från undervisande lärare i den stilen man vill tävla i.
  För att få klartecken förbereder man en dans på minst 30 sekunder. Den dansen visar man för sin lärare. Läraren bedömer då, dels om man är redo och dels att dansen inte innehåller några förbjudna steg.
 • Det krävs ett godkännande från undervisande  lärare i varje stil som man vill tävla i. För att få tävla i ackro-disco krävs både ett godkännande av discoläraren och gymnastikläraren.
 • När man fått godkänt av läraren skapar man ett konto på dans.se (för instruktioner, se nedan). Där ansöker man om tävlingslicens,
  vilket man behöver för att kunna tävla. Licensen gäller årsvis.
  Obs! Det att det finns olika licenskrav. Det är dansarens ansvar att ha rätt licens.
 • Tävlingsdansare har rätt till att fortsätta tävla i en gren under en termin utan att gå någon kurs i just den stilen, förutsatt att man tidigare tränat den. (Regeln är till för att täcka upp för oförutsedda händelser som t ex. lärarbrist från föreningens sida eller speciella omständigheter från dansarens sida som gör att inte träning i stilen är möjlig under en termin).
 • Tävlingsansvarige i Art Dance godkänner ansökan och därefter får man ett mail med betalningsinformation ifrån DSF. När betalningen är registrerad är licensen aktiv. Licenskraven kan ändras under året då dansåret är brutet, så det gäller att hålla sig uppdaterad.
 • För att få tävla internationellt behövs ett eCard, https://ecards.worlddancesport.org. Detta
  gäller ett år från utfärdande datum.
 • När man tävlar för Art Dance, förbinder man sig till att representera föreningen på ett föredömligt sätt på tävlingsplatsen. Man håller en god ton mot andra tävlande , funktionärer och domare. Man är alltid en god kamrat på tävlingar. Vi hejar på varandra och firar framgångar tillsammans och peppar varandra vid motgångar.
 • Om det uppstår situationer på en tävling där man behöver vidtala sekretariat eller tävlingsledning skall detta alltid göras via Art Dance utsedda lagledare på plats. Eventuella klagomål eller protester lämnas aldrig direkt av dansare utan går alltid genom lagledare och föreningen.
 • Det är alltid upp till den tävlande att hålla sig uppdaterad om gällande reglemente. Det gäller t.ex. gällande regler att anmäla sig till rätt klass och att hålla sig till gällande regler. Om det finns frågor eller oklarheter gällande reglementet kan man fråga lärare eller styrelsen för att få klarhet. Tänk på att om det finns några frågetecken gällande kläd-regler, otillåtna steg eller klasstillhörighet så skall detta kollas av med lärare i god tid innan tävlingsstart så att allt är klarlagt i god tid före tävlingsdagen.
 • Om det finns frågor gällande reglementet som varken lärare eller styrelse kan svara på direkt, så vänder de sig i sin tur till ansvarigt VO för att söka svar. Synpunkter på reglementet lämnas alltid i första hand till styrelsen, som i sin tur tar frågeställningen vidare mot förbundet om det finns fog för det.
 • Dispens från gällande reglemente hanteras alltid av styrelsen. Föreningens grundinställning är att undantag skall, om möjligt undvikas. I vissa fall kan det dock bli nödvändigt med undantag t.ex. för att få ihop ett lag till en ”Teams-Tävling”. Dispens är inte att se som ett sätt att avancera snabbare i klasserna än vad som finns angivet i gällande reglemente.
 • När man skapar sin tävlingskoreografi är det viktigt att tänka på att man inte rakt av kopierar andra dansares eller korografers stegkombinationer eller koreografier. Fråga alltid om du vill använda stegkombinationer skapade av andra. Det är givetvis tillåtet att inspireras och influeras av andra. Om det finns frågetecken eller om man är osäker kan man kolla av med undervisande lärare, som är behjälplig med råd.

För mer information: https://www.danssport.se/omtavling/

Här finns tävlingskalender.