Tävlingsdans

Allmän info till dig som ska börja tävla eller redan tävlar för Art Dance.

 

Art Dance är medlemmar i DSF, Svenska DanssportFörbundet, https://www.danssport.se.

Detta gör det möjligt för våra medlemmar att tävla på förbundets tävlingar och även internationellt inom WDSF. Det går också att tävla i öppna tävlingar inom andra förbund.

 

För att börja tävla gäller följande:

 • Man ska gå en kurs på Art Dance i den stil man vill börja tävla i.
 • Innan man kan börja tävla måste man få klartecken från undervisande lärare i den stil man vill tävla i. (Man bör ha dansat stilen ett tag innan man börjar tävla). För att få klartecken förbereder man en dans på minst 30 sekunder. Dansen visar man för sin lärare. Läraren bedömer då, dels om man är redo, dels att dansen inte innehåller några förbjudna steg. Det krävs ett godkännande från undervisande lärare i varje stil som man vill tävla i. För att få tävla i Akro Disco krävs både ett godkännande av discoläraren och gymnastikläraren.
 • När man fått godkänt (av läraren) skapar man ett konto på https://dans.se Där ansöker man om tävlingslicens, vilket man behöver för att kunna tävla. Licensen gäller årsvis.Obs! Det finns olika licenskrav och det är dansarens ansvar att ha rätt licens.
 • Tävlingsdansare har rätt till att fortsätta tävla i en gren under en termin utan att gå någon kurs i just den stilen, förutsatt att man tidigare tränat den. Regeln är till för att täcka upp för oförutsedda händelser som till exempel skada eller lärarbrist från föreningens sida.
 • Tävlingsansvariga på Art Dance godkänner ansökan och därefter får man ett mail med betalningsinformation från DSF. När betalningen är registrerad är licensen aktiv. Licenskraven kan ändras under året då dansåret är brutet, så det gäller att hålla sig uppdaterad.
 • När man tävlar för Art Dance, förbinder man sig till att representera föreningen på ett föredömligt sätt på tävlingsplatsen. Man håller en god ton mot andra tävlande, funktionärer och domare. Man är alltid en god kamrat på tävlingar. Vi hejar på varandra och firar framgångar tillsammans och peppar varandra vid motgångar.
 • Om det uppstår situationer på en tävling där man behöver vidtala sekretariat eller tävlingsledning skall detta alltid göras via Art Dance utsedda lagledare på plats. Eventuella klagomål eller protester går alltid genom lagledare och föreningen.
 • Det är alltid upp till den tävlande att hålla sig uppdaterad om gällande reglemente. Om det finns frågor eller oklarheter gällande reglementet kan man fråga lärare eller tävlingsansvariga för att få klarhet.
 • Om det finns frågor gällande reglementet som varken lärare eller tävlingsansvariga kan svara på direkt, så vänder de sig i sin tur till ansvarig VO för att söka svar.
 • Synpunkter på reglementet lämnas alltid i första hand till tävlingsansvariga som i sin tur tar frågeställningen vidare mot förbundet om det finns fog för det.
 • Dispens från gällande reglemente hanteras alltid av styrelsen. Föreningens grundinställning är att undantag skall undvikas. I vissa fall kan det dock bli nödvändigt med undantag till exempel för att få ihop ett lag till en ”Teams-Tävling”.
 • När man skapar sin tävlingskoreografi är det viktigt att tänka på att man inte rakt av kopierar andra dansares eller koreografers stegkombinationer eller koreografier. Fråga alltid om du vill använda stegkombinationer skapade av andra. Det är givetvis tillåtet att inspireras och influeras av andra. Om det finns frågetecken eller om man är osäker kan man kolla av med undervisande lärare, som är behjälplig med råd.
 • För att få tävla internationellt behövs ett eCard, https://ecards.worlddancesport.org. Detta gäller ett år från utfärdande datum.

För mer information: https://www.danssport.se/omtavling/.

Här finns tävlingskalender.