Art Dance är med i samarbetsprojektet Samsyn Falköping där Falköpings idrottsföreningar har gått samman för att skapa större förutsättningar för att barn och ungdomar inte ska behöva se dubbelidrottandet som ett hinder. Detta är Samsyn Falköping som Art Dance skrev under 2 maj 2019:

 

Samsyn Falköping

Vi vill sätta barn och ungdomars bästa i främsta rummet och kunna erbjuda trygga
idrottsmiljöer. Våra idrottsföreningar har enats om nedanstående riktlinjer och
agerande för idrottande upp till 15 år.

 • Generella riktlinjer för barn och ungdomars idrottsutövande
 • Ledare och föräldrar skall ha kunskap om SAMSYN FALKÖPING
 • Uppmuntra och stötta barn och ungdomars utövande av sina olika idrotter
 • Tala väl om andra idrotter och värdera dem lika
 • Se till att barnen och ungdomarna inte hamnar i lojalitetskonflikter mellan olika idrotter
 • Låt barnen och ungdomarna idrotta utifrån sina förutsättningar och intresse

 

Så här gör vi

 • Vi respekterar varandras säsonger och samplanerar i god tid så kollisioner undviks
 • Föreningar som tar in kontaktuppgifter från barn och ungdomar kan komplettera
  dessa handlingar med information om vilka andra idrotter som de utövar.
 • Verka för bättre kommunikation mellan föreningarna genom att på enkelt sätt
  kunna stämma av med varandra vilka ledare/tränare som finns för resp åldersklass.
 • Varje förening har en aktuell e-post på sin hemsida där man snabbt och enkelt får
  svar.
 • Den förening som vill ha aktivitet under sin idrotts lågsäsong är den som är ansvarig
  att kontakta berörda föreningar som har högsäsong.

Kontakt: info@artdance.se