Verksamhetsplan 2023

Art Dance är en ideell förening vars syfte är att erbjuda dans- och gymnastikkurser till barn, ungdomar och vuxna. Föreningen vill med sina kurser och uppvisningar vara en del av det lokala kulturlivet.

 • Föreningen kommer att under årets två terminer erbjuda drygt 30 kurser per termin i dans, samt 7 kurser/grupper i gymnastik. 
 • Föreningen kommer att arrangera två dansuppvisningar under året. Den första under maj månad och den andra i december. Biljetter kommer att säljas. Föreningen kommer även att ha uppvisning i
  gymnastik under vårterminen.
 • Föreningen planerar att arrangera två DSF tävling, Svenska Danssportförbundet, under året. En i disco/slow/performing arts och en i hiphop. 
 • Föreningens styrelse planerar att ha möte 10 gånger per år. 
 • Föreningen planerar att fortsätta att bjuda in lärarna till utbildningsdagar.  
 • Under året planerar också styrelsen en ”tillsammansdag” där vi arbetar för att skapa en ”vi-känsla” hos lärare och styrelse i föreningen. 
 • Föreningen avser att anordna workshops för föreningens egna lärare, dansare och gymnaster.  
 • Föreningen planerar att delta i några av Falköpings kommuns aktiviteter. 
 • Föreningen fortsätter att tillsammans med föräldrar arbeta för att våra dansare ska kunna ägna sig åt tävlingsdans. Detta arbete sker i föreningens tävlingsgrupp bestående av styrelsemedlemmar och föräldrar. 

Översyn och utvärdering av verksamhetsplanen ska ske under året för att föreningens mål, syfte och verksamhetsplan ska hållas levande.

 

Värdegrund

Med värdegrund avser vi de gemensamma värderingar vi vill bygga vår verksamhet på.
Art Dance styrelse och dans- och gymnastiklärarna har börjat arbeta med att ta fram en värdegrund för föreningen. Vi gjorde ett avstamp våren 2019 då styrelse och lärare träffades och gjorde en första skiss av vår värdegrund. Vi hade hjälp i uppstarten av SISU.

Ord som vi önskar implementera i verksamheten är:

 • Dansglädje/rörelseglädje – alla som vill ska få delta efter sin förmåga.
 • Respekt – respekt för varandra, för lokaler, för regler.
 • Trygghet – alla ska kunna känna sig trygga i vår verksamhet.
 • Gemenskap – alla våra barn, ungdomar, lärare och styrelse ska få vara en del av vår gemenskap.

Stadgar

Art Dance stadgar finns att ladda ner här: Stadgar Art Dance