Anmälan gymnastik

Kursanmälan gymnastik

Här kan du anmäla dig till våra kurser.

 

När du gör din anmälan så innebär det att du samtycker till att namn och personnummer registreras i vårt medlemsregister. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din anmälan och betalning. Vi använder endast dina uppgifter i administrativt syfte och för ansökan om bidrag från riksidrottsförbundet och kommunen. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Mer information finns här: personuppgifter

 

Innan anmälan görs, var god också läs igenom sidan för avgifter och regler.