Styrelsen har genomgått en antidopingutbildning för att förebygga doping.

 

Så här gör vi för att förebygga doping i vår förening: 

Förebyggande åtgärder 
 • Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
 • Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan. 
 • Vi informerar klubbens medlemmar om gällande antidopingplan. 
 • Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida, i sociala medier och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners. 
 • Vi uppmanar klubbens ledare/tränare att göra kunskapstestet på vaccineraklubben.se. 
 • Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra kunskapstestet på vaccineraklubben.se. 
 • Vi uppmanar ledare/tränare och tävlingsidrottare att göra e-utbildningen Ren vinnare. 
 • Vi ålägger vissa ledare/tränare och tävlingsidrottare (ange vilka) att göra e-utbildningen Ren vinnare.  
 • Ledare/tränare tar upp antidopingfrågan med sina aktiva genom att använda Antidoping Sveriges handledning ”Antidopingsnack”. 
 • Vi delar ut foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll” till våra aktiva. 
 • Vi använder Antidoping Sveriges serie filmade föreläsningar och tillhörande handledning för att fördjupa kunskapen hos föreningens ledare/tränare och aktiva.  
 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på vaccineraklubben.se. 
 • Vi sprider kunskap i sociala medier genom att följa Antidoping Sverige och dela inläggen. 
 • Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler. 
 • Vi sprider antidopingbudskapet genom att beställa affischer, banderoller m.m. från Antidoping Sverige som vi sätter upp i våra lokaler. 
 • Vi sparar antidopingplanen internt och lättillgängligt för att förnya vaccinationen inom tre år.   

 

En pärm angående Antidoping och vårt arbete kring detta finns i vår reception.