Se schema och anmälan här.
Om ni önskar anmäla er till mer än en kurs ska en anmälan göras till VARJE kurs.