Påminnelse, årsmötet

Styrelsen vill påminna om kommande årsmöte, söndagen 20 mars 2022 klockan 16:00.
För mer information: https://www.artdance.se/arsmote/
// Styrelsen