Uppskjuten kursstart till v8

På grund av smittoläget och en förväntad hög frånvaro på dans/gymnastik-pass, har vi i styrelsen idag beslutat att skjuta upp kursstart till vecka 8 (preliminärt). OBS, detta gäller både dans och gymnastik.

Vi flyttar även fram uppvisningen på teatern till lördag 28 maj (preliminärt).

 

Vi i styrelsen skulle vara tacksamma om ni kan dela denna information med andra medlemmar och föräldrar.

 

// Styrelsen