OBS!
Hannas kurser är inställda 

Fredagen den 11 sep p.g.a. utbildning

Söndagen den 13 sep p.g.a. tävling

Söndagen den 13 sep kommer tas igen söndagen den 1 nov, samma tider som vanligt.

Violetas kurser är inställda 

Söndagen den 13 sep p.g.a. tävling S1,S2 och S3