Uppmaning ang Coronaviruset

Art Dance följer direktiven från myndigheterna och ännu kommer kurserna att fortlöpa som planerat.

Men vi uppmanar alla, att känner ni er minsta sjuk, stanna hemma!

Vi alla måste ta vårt ansvar så att smittan inte sprids.

Art Dance har nu köpt in handdesinfektionsmedel som vi kommer ställa upp vid receptionsdisken mm från och med i kväll och vi vill att ni tänker på att hålla en god hygien för att slippa spridningen.
Vi har också köpt in ytesdesinfektion så vi kan sprita toaletter, handtag mm, vilket vi i för sig alltid gör kontinuerligt men vi kommer nu vara extra noga.

Tvätta händerna med tvål och vatten och sedan därefter ta handdesinfektionsmedel.
Det hjälper alltså inte att bara ta handdesinfektionsmedel.

Nys och hosta i armvecket, inte i handen eller rakt ut i luften.

När bör man tvätta händerna och använda handdesinfektion?

• När du kommer in efter att ha varit utomhus.
• När du har varit på toaletten.
• När du har synlig smuts på händerna.
• Innan du ska laga mat.
• Innan du ska äta.

Har du Frågor om coronaviruset och covid-19? Ring 113 13