Ändrade tider Violetas balett

S1 17:00-18:00
S2 18:00-19:00
S3 och S4 19:00-20:30