Avgifter, information och regler

Ändrade rutiner vid fakturering, faktura skickas innan kursstart.

Anmälan och Betalningsvillkor

1. Fakturan skickas via mail och ska betalas via  BG 5551-5134.    

  Betalning av kursavgift ska var gjord innan kursstart.    

 

2. Rabatt
20% rabatt ges på alla kurser utöver en danskurs inom en och samma familj, dvs om två syskon dansar, gäller full avgift på den första kursen och på alla de övriga 20%.

 

3. Försenad betalning
Påminnelse skickas ut om inte kursavgiften betalas inom några veckor.  Påminnelseavgift är 50:- . 

4. Fulltecknad kurs
Skulle kursen vara fulltecknad när din anmälan når oss hör vi av oss till dig och berättar vilka alternativ som finns. Kontakt sker via e-mail, det är därför viktigt att du har angett din e-mailadress vid anmälan till kurs.

5. Kallelse till kurs
Vi skickar ingen kallelse. Om vi inte tar kontakt med dig efter det att anmälan är inskickad så har du en plats på vald kurs. Kontakt sker via e-mail, det är därför viktigt att du har angett din e-mailadress vid anmälan till kurs.

6. Återbetalning av kursavgift
Barngrupper- Om ditt barn inte vill fortsätta på sin kurs ska avanmälan göras innan 20 maj 2018. 100 kr i avanmälningsavgift kommer debiteras efter detta datum. När andra kursveckan startat gäller full kursavgift.

Fortsättningskurser - Om du inte vill fortsätta på din kurs så kommer fullavgift debiteras om inte avanmälan görs innan söndagen den 20 maj 2018.

Endast vid sjukdom eller skada där läkarintyg gäller, återbetalas den del av kursavgiften som inte utnyttjats.

7. Anmälan och persondata
När du gör din anmälan så innebär det att du samtycker till att namn och personnummer registreras i vårt medlemsregister. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din anmälan och betalning. Vi använder endast dina uppgifter i administrativt syfte och för ansökan om bidrag från riksidrottsförbundet. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.