Verksamhetsplan 2019

 

Art Dance är en ideell förening vars syfte är att erbjuda danskurser till barn, ungdomar och vuxna. Föreningen vill med sina danskurser och uppvisningar vara en del av det lokala kulturlivet.

 • Föreningen kommer att under årets två terminer erbjuda ca 60 kurser.
 • Föreningen kommer att arrangera två dansuppvisningar på Statsteatern under året. Den första under maj månad och den andra i december. Biljetter kommer att säljas.
 • Föreningen kommer att arrangera en DSF tävling, Svenska Danssportförbundet, under året.
 • Föreningens styrelse planerar att ha möte 10 gånger per år.
 • Styrelsen planerar att inbjuda instruktörerna till träff en gång per termin.
 • Föreningens instruktörer bör erbjudas någon form av utbildning under året.
 • Under året planerar också styrelsen en ”tillsammansdag” där vi arbetar för att skapa en ”vi-känsla” hos lärare och styrelse i föreningen.
 • Föreningen planerar att bjuda in till workshop för föreningens egna instruktörer samt även bjuda in instruktörer, från andra sammanhang, till detta arrangemang.
 • Föreningen avser att anordna workshops för föreningens egna dansare och andra intresserade.
 • Föreningen planerar att delta i några av Falköpings kommuns aktiviteter.
 • Föreningen planerar att erbjuda under hösten danskurser i Floby och Skara.
 • Föreningen har för avsikt att utveckla samarbetet med dansarnas föräldrar. Detta ska vi göra genom att bjuda in till olika arbetsgrupper där man under en termin kan delta i föreningens olika praktiska göromål.

Översyn och utvärdering av verksamhetsplanen ska ske under året för att föreningens mål, syfte och verksamhetsplan ska hållas levande.