Art Dance styrelse

Fredrik Johansson - Ordförande

Jenny Johansson - Kassör

Mattias Karlsson - Ledamot

Åsa Lindström - LedamotTel: 070 - 516 49 25

Ann Sjöstedt Gustavsson - Ledamot    Tel: 070 - 397 36 68

Ivicá Kazic - Suppleant

e-post:

Thore Brissman - Valberedare

e-post:

Christna Johansson - Revisor